ΦΥΣΙΚΑ  ΜΕΣΑ

Στο φυσικοθεραπευτήριο μας διαθέτουμε τα πιο σύγχρονα μέσα Φυσικοθεραπείας.

 • Κρυοσάουνα

 • Κρουστικά Κύματα (Shockwaves)

 • Μαγνητικός Διεγέρτης

 • ​Laser

 • Βελονισμός

 • CPM (Σύστημα Παθητικής Κινητοποίησης)

 • Τροχαλίες Αποκατάστασης

 • Κρυοθεραπεία

 • Μαγνητικά πεδία

 • Tens

 • Διαθερμία

 • Δινόλουτρο, Παραφινόλουτρο

 • Πλατφόρμα ιδιοδεκτικότητας

© 2017 by Andreas Dakolias.